Czytaj też: Ustawa frankowa do kosza

2019-11-21

Ma ona istotnie odróżniać jej treść i wymowę od poprzednich projektów podobnego rodzaju, które niedawnej przeszłości solidarnie spaliły na panewce. Tym razem ustawa nie wyznacza ustawowego przewalutowania zadłużeń, jednak zgodnie z wytycznymi banki będą zmuszone do samodzielnego rozwiązania problemu kredytów walutowych. Czytaj też: Ustawa frankowa https://rachelski.pl/kredyty-frankowe/ do kosza? Jego treść należy traktować poglądowo, a wszelkie wątpliwości na potrzeby rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach warto skonsultować we właściwym urzędzie skarbowym. Sędziowie zapytali o zasady stosowania unijnego prawa dotyczącego klauzul niedozwolonych w umowach – oczywiście w kontekście kwestii przewalutowania kredytów frankowych. Wszystkie informacje zawarte na Portalu mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Ich zdaniem projekt narusza zasady unijne. Tutaj znajdziesz najlepsze informacje wspierające przedsiębiorców w podejmowaniu codziennych decyzji biznesowych. – Zresztą ustawa o pomocy dla osób mających kłopoty w spłacie kredytów obowiązuje już od kilku lat i do tej pory te rozwiązania są rzadko stosowane. Do artykułu: Ustawa frankowa do zamrażarki. Składnikiem otrzymywanego zwrotu są także odsetki – w ten sposób ustawa rekompensuje kredytobiorcom utracone korzyści. Opisała także tryb i zasady zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Potencjalnym problemem w dalszej przyszłości może okazać się ustawa frankowa i przeniesienie kosztów rozwiązania tego problemu na banki. Respondentów opowiedziało się zdecydowanie za ingerencją państwa w treść umów kredytowych, a 28 proc. Tego z resztą bronią bankowcy – nawet jeśli umowy zawierały klauzule abuzywne, to jedynym skutkiem powinno być niestosowanie ich w przyszłości bez ingerowania w treść zawartych już umów z klientami. Ustawa frankowa budzi wiele skrajnych emocji. Taka ustawa spreadowa powinna byc przed styczniem zeszlego roku kiedy jeszcze frank “ nie byl uwolniony wzgledem euro” ! - Uważam, że ta ustawa jest rozsądna, ale czekam na opinię KNF, jestem też gotów do rozmowy z ministrem finansów. Ustawa o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki, pozornie prezentuje bardziej złożoną, by nie powiedzieć dość skomplikowana konstrukcję. Trudno zatem nie spytać, po co i komu jest potrzebna taka ustawa oraz w jakich okolicznościach oraz gdzie rzeczywiście powstał jej projekt? Wszystko przez ogłoszoną treść prezydenckiego projektu ustawy o pomocy frankowiczom (choć nie tylko im, bo nowe przepisy mają dotyczyć kredytów we wszystkich walutach obcych). Bez wątpienia takim wydarzeniem będzie wydanie wyroku przez TSUE w polskiej sprawie, gdyż z pewnością jego treść wpłynie na linię orzeczniczą naszych sądów. Trzeba dodać, że ustawa pozwala na dochodzenie roszczeń, które w standardowym trybie cywilnym już dawno uległyby przedawnieniu. W tym więc rozumieniu ustawa rozszerza granice zastosowania prawa nie tylko co do czasu, ale także aktywności zobowiązań – obejmuje także umowy zamknięte. Ustawa stanowi taką przesłankę, więc strata musiałaby być rozpoznana od razu wraz z koniecznością utworzenia na tę stratę odpowiedniej rezerwy.